CERTIFICERET, MUSSEL & GULD

44 siders profilkatalog med KunstIndustriens
lys og stager.
Trykt i 5 farver – 5. farve er guld.
Designet til brug både online og tryk.

Tilrettelægning, design, ombrydning samt udvalg af fotos.
Samt design af adventslyset side 40.

Koncept styling · Liselotte Enggård Jacobsen
Foto · Andreas Mikkel Hansen

FOR: KunstIndustrien