12 trin til at komme helt
i mål med din bog

At lave en bog er et samarbejde. Du og jeg er i dialog fra start til slut.
Jeg har inddelt arbejdsgangen i fire dele, som gør det overskueligt og enkelt

Aftalen kommer på plads

1. Første møde. Her vender vi ønsker til design, produktionsplan samt færdiggørelse f.eks. tryk og hvem står for det. Det er ofte en fordel at et moodboard, en samling af de visuelle ideer, indgår som en del af aftalen.

2. Du, kunden, leverer en disposition over bogen, samt overvejelser om behov for moodboard, design- og korrekturgennemgange og andre beslutninger som vedrører produktionen.
Efterfølgende modtager du en debrief og tilbud indeholdende en produktionsplan.

3. Vi gennemgår debrief og tilbud/produktionsplan, som evt. justeres og godkendes.

Grundlaget for designet skabes

4. Efter du har godkendt tilbud udarbejder jeg, hvis det er en del af aftalen, først et moodboard. Det sikrer grundlaget for en fælles forståelse for retningen for de overordnede linjer m.h.t. stil, farver og andre visuelle virkemidler.
Hvis briefing af fotograf/illustrator indgår som en del af aftalen kan det afholdes efter moodboardet er på plads.

5. Du leverer et udsnit af manus som er repræsentativ for indholdet samt eventuelle eksempler på tilhørende fotos, illustrationer o.l.

6. På basis af nogle sider fra det udleverede manusudarbejder jeg et principdesign til præsentation og gennemgang.

7. Principdesignet justeres og godkendes inden ombrydning af hele bogen påbegyndes. Det betaler sig at du grundigt gennemgår og stiller spørgsmål til principdesignet. På den måde kan justeringer og misforståelser komme helt på plads og resten af arbejdet med bogen kan forløbe som planlagt.

Bogen bliver til

8. Efter principdesignet er godkendt afleverer du det færdige manus korrekturlæst og helt klar til brug. Et møde kan evt. afholdes i forbindelse med overdragelse af manus.

9. Herefter ombryder (opsætter) jeg hele bogen og klargør den til første gennemgang hos dig. I nogle tilfælde kan det være en fordel at der i produktionsplanen er tilføjet en indledende gennemgang og tilpasning af designet før de to gennemgange som altid er en del af produktionsplanen.

Det kan være en fordel i de tilfælde hvor manus endnu ikke er afsluttet når principdesignet sættes igang. At overskue alle dele i et manus før det er afsluttet kan – med nogle typer bøger – være en uoverskuelig opgave.

Derfor kan det være en god idé at vi sikrer dig et overblik med mulighed for en ekstra designgennemgang af hele bogen efter den er sat op. Dette bør aftales på forhånd så det indgår som en del af produktionsplanen.

10. Inden bogen er klar til tryk vil der typisk være to gennemgange af hele bogen. Her går vi bogen igennem for hvad der kan være opstået af småfejl og justeringer – f.eks. orddelinger – efter manus er blevet ombrudt til det nye format og design.
De to gennemgange omfatter ikke korrektur eller til store designændringer – f.eks. hvis store tekststykker, figurer o.l. udskiftes, byttes rundt eller tilføjes.

Korrektur bør være på plads i manus når det afleveres og ombrydning af hele bogen sættes i gang. Efter det aftalte antal gennemgange og justeringer er på plads, godkender du bogen til tryk.

Færdiggørelse og levering

11. Efter du har godkendt, klargøres bogen til tryk og/eller online udgivelse.

12. Hvis bogen skal trykkes, ta’r et trykkeri over og færdiggør bogen. Du kan selv påtage dig trykkerikontakten eller trygt overlade det til mig, så jeg følger det helt til dørs som en del af opgaven.

“Min bog er virkelig, virkelig blevet fin. Altså sådan virkelig! Den er blevet præcis sådan som jeg havde håbet på.

Selvom det har kostet mig en del mere at have “min egen grafiker” (Karina) med fremfor at bruge forlagets, så er jeg sikker på, at det har gjort en kæmpe forskel for resultatet! Det har jeg det virkelig godt i maven med.”

Thora Bjørn
Forfatter, personlig træner og indehaver af Superfit mor